Jo binne hjir

Brûkersaccount

Primary tabs

Skûtsjepool

Doch mei oan de skûtsjepool en meitsje kâns op in Simmer yn Fryslân luchtbêd of Skûtsjesyl-arranzjemint foar 4 persoanen

  • Alle dagen kinne jo de nûmers 1, 2 en 3 fan de wedstriid foarsizze, en dêrmei in luchtbêd winne fan Simmer yn Fryslân. Folje alle dagen de pool yn, helje alle dagen punten en win as bêste foarsizzer in Skûtsjesyl-arranzjemint foar 4 persoanen.
  • Foarsis foar alle dagen de nûmers 1, 2 en 3 fan de wedstriid fan de dei. Ynfolje kin allinnich fia de site, oant de start fan'e wedstriid.
  • Hawwe jo de winner goed foarsein, dan krije jo 4 punten. De nûmer 2 is goed foar 2 punten, de nûmer 3 foar 1 punt. Foar elke goeie foarsizzing yn de top trije krije jo ek 1 punt. Dejinge mei de measte punten wint de deipriis (in luchtbêd). By in gelikense einstân wint dejinge dy't de foarsizzing it earst ynstjoerde. Wy hâlde de offisjele útslach fan de SKS/IFKS oan, dus nei ferwurking fan mooglike protesten.
  • As de wedstriid net trochgiet, kinne jo gjin punten fertsjinje en is der dus ek gjin deiwinner.

Hasto al in account log dan yn mei dyn e-mail en wachtwurd